Overige info:

Privacy policy

PRIVACYBELEID (AVG) – eMsWeb Websitebouw

Op deze pagina lees je hoe wij om gaan met jouw privacy conform de AVG/GDPR.

In het kort:

  • Wij zullen nooit achteloos omspringen met jouw persoonlijke informatie.
  • Wij zullen jouw gegevens nooít verspreiden en/of doorverkopen aan andere partijen.
  • Wij gebruiken jouw activiteiten op onze websites niet voor reclame doeleinden.

Wij vinden dat zelf namelijk ook helemaal niet prettig als dat zou gebeuren met onze gegevens en daarom verzamelen wij de noodzakelijke informatie en gegevens alléén vanwege één van de twee onderstaande redenen:

1) Omdat het nódig is om jou van dienst te kunnen zijn. We kunnen je anders bijvoorbeeld geen inloggegevens sturen of je via iDEAL laten afrekenen

2) Om onze diensten en ons aanbod te verbeteren en je daarvan op de hoogte te brengen

Contactgegevens:

eMsWeb Websitebouw is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Lees ook onze Servicevoorwaarden en de Acceptabele Gebruiks Richtlijnen (AGR) voor meer informatie over de levering van onze diensten.

Contactgegevens:
www.emsweb.nl
privacy@emsweb.nl
+31 85 130 0051

Heb je vragen over je privacy en hoe wij hiermee omgaan dan kun je deze sturen naar:
privacy@emsweb.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

eMsWeb Websitebouw verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam (Óf bedrijfsnaam en contactpersoon)
- Adresgegevens
- E-mailadres
- Gebruikersnaam
- Websitenaam
- (Anonieme) Locatiegegevens (Google Analytics)
- (Anonieme) Gegevens over jouw activiteiten op onze website (Google Analytics)
- Internetbrowser en apparaat type (Google Analytics)
- Bankrekeningnummer. Alléén bij online betalingen (Mollie)
- IP adres: als je bij ons een websitepakket besteld, wordt het IP adres van waarvandaan jij besteld hebt geregistreerd. Theoretisch kunnen wij hiermee achterhalen uit welke land/regio iemand heeft besteld. Wij doen hier echter niets mee en gebruiken dit IP adres niet, voor welk doel dan ook
- Telefoonummer: als je ons belt en je belt niet anoniem kunnen we je telefoonnummer zien

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
eMsWeb Websitebouw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling (factuur opmaken, abonnement verlengen)
- Login gegevens te kunnen verstrekken
- Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen, updates en onderhoud van onze diensten en producten
- eMsWeb Websitebouw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
- Google statistieken
- Offertes opstellen (als je daarom hebt gevraagd!)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

eMsWeb Websitebouw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens
Personalia
Adres
Bankgegevens
> Bewaartermijn 7 jaar > Reden : belastingwetgeving
Website content
> Bewaartermijn 3 maanden > Reden : mogelijkheid om abonnement met behoud van content te (her)continueren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@emsweb.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

eMsWeb Websitebouw neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van eMsWeb Websitebouw) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

eMsWeb Websitebouw verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Partijen waar wij mee samenwerken:

Datacenters, SmartDC Rotterdam en BIT Ede
Mollie, voor online betalingen met iDEAL. Zij verwerken o.a. je naam en je bankgegevens.
MailChimp, nieuwsbrievensysteem. Zij verwerken informatie (o.a. naam en e-mailadres) om je nieuwsbrieven te kunnen sturen. Via een link onderaan elke e-mail kun je je eenvoudig en direct afmelden.
Administratiekantoor, zij verwerken onze administratie.
Belastingdienst, zij kunnen ten alle tijden inzage krijgen in de administratie van eMsWeb.
Google (Analytics), zij verwerken de (anonieme) website statistieken.
Zapier, automatiseringssoftware, wordt versleuteld verstuurd.
Voys, telecombedrijf, telefooncentrale leverancier
Paldesk – voor de chatfunctie en heldpesk

Met al deze bedrijven zijn er verwerker overeenkomsten gesloten die eenzelfde niveau van beveiliging en privacy hanteren en waarborgen als eMsWeb Websitebouw

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
eMsWeb Websitebouw gebruikt alléén functionele, technische cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

eMsWeb Websitebouw gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account in het eMsWeb Klant Portaal. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@emsweb.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. eMsWeb Websitebouw zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Klachten:

eMsWeb Websitebouw wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

eMsWeb Websitebouw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@emsweb.nl. eMsWeb Websitebouw heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

- Toegang tot persoonsgegevens alleen mogelijk voor medewerkers waarvoor toegang noodzakelijk is (administratie)
- Alle data op servers en PC's zijn afgeschermd en alleen toegankelijk met vingerafdruk en/of iris
scanners
- Serverpark wordt 24 uur per dag bewaakt
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner, firewall en brute force bescherming
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
- DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
- DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
- 2-factor authenticatie, extra code om in te kunnen loggen
- Minstens 1 keer per maand software updates om beveiligingslekken snel te dichten

eMsWeb Websitebouw, gevestigd aan Zeegat 68, 3224 SK Hellevoetsluis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.emsweb.nl
Zeegat 68
3224 SK Hellevoetsluis
+31 85 130 0051

Heb je vragen over je privacy en hoe wij hiermee omgaan dan kun je deze sturen naar:
privacy@emsweb.nl

Laatst bijgewerkt: 01-03-2020

Welkom in je meeting room(2)